LISTA DE CÂȘTIGĂTORI

Manole Nicoleta, Bucuresti
Buzdugan Gheorghe, Cluj
Barbu Victoria, Bucuresti